Fundamentalistów wysłać do diabła – Feminist As Hell!

Co roku to samo! Poraz kolejny radykalni działacze antyaborcyjni planują demonstrację w centrum Monachium. W związku z tym 20. marca 2021 r. poraz pierwszy odbędzie się „Marsz dla Życia“, organizowany przez nowo powstałe stowarzyszenie „Stimme der Stillen e.V.“. Swoją nieludzką ideologią chcą zaprotestować przeciwko aborcji, a tym samym przeciwko fizycznemu decydowaniu kobiet o swoim ciele. Nazywają to antyfeministyczne starcie „Marszem dla Życia“. Jak zawsze, musimy stanąć na przeciw tym antywolnościowym poglądom i zająć stanowisko – dla reprodukcyjnego samostanowienia, feminizmu i emancypacyjnego społeczeństwa!

Z wielkim niepokojem zauważamy, że samozwańczy „działacze na rzecz praw życia“ czują się coraz bardziej pewni i że powstaje coraz więcej stowarzyszeń „ochrony życia“, zwłaszcza w Bawarii. Coraz częściej mobilizują się przeciwko reprodukcyjnym i seksualnym prawom. CSU bardzo popiera to działanie i to przyczynia się do tego, że powstaje coraz więcej radykalnych stowarzyszeń, w których działacze antyaborcyjni coraz głośniej mówią o swoich antyfeministycznych poglądach.

Konsekwencje? Kobiety z niechcianą ciążą a także lekarze są pod dużą presją. Często spotykają się z radykalnymi działaczami antyaborcyjnymi. Dla kobiet z niechcianą ciążą oznacza to dodatkowe obciążenie w okresie, który i tak nie jest dla nich łatwy. Działania fundamentalistów przed klinikami i gabinetami lekarskimi doprowadzają do tego, że coraz mniej lekarzy zgadza się na aborcje. W Bawarii wygląda to szczególnie źle. Sytuacja jest dramatyczna i nadal się pogarsza. Kościół, państwo i samozwańczy „prawnicy życiowi“ są w sprawach aborcji zgodni, ale my tego nie akceptujemy.

Bo pomimo tej regresji, nie jesteśmy same/sami! Oprócz sojuszu „Feminist As Hell“ – stowarzyszenia grup pro-choice z Berlina, Berna, Drezna, Lipska, Passau, Salzburga, Wiednia i Monachium – mamy za sobą globalny ruch feministyczny, który w ostatnich latach osiągnął wielki sukces. Na przykład w Argentynie aborcja może być przeprowadzana do 14. tygodnia ciąży, w Chile i Tajlandii warunki prawne uległy co najmniej poprawie, a w Korei Południowej aborcje są legalne od początku tego roku. W Nowej Zelandii aborcje zostały usunięte z kodeksu karnego i są obecnie możliwe do 20. tygodnia ciąży bez wskazań medycznych (1). Te sukcesy zawdzięczamy feministkom, które niestrudzenie walczą o wyzwolone społeczeństwo.

Spróbujmy wspólnie wykorzystać te sukcesy i zapobiec dalszej mobilizacji fundamentalistycznych działaczy antyaborcyjnych. Zapobiec tutaj, w Monachium.

Potrzebna jest także zmiana myślenia. Nie powinno odgrywać żadnej roli ,

  • czy rodzi sie człowiek zdrowy czy chory. Jesteśmy przeciwni normatywnej selekcji poprzez diagnostykę prenatalną.
  • jaką seksualność, tożsamość płciową czlowiek posiada. Tak zwana „terapia konwersji“ to tortury.
  • czy osoby są interpłciowe lub transmęskie. W razie ciąży powinny by dla nich dostępne poradnie.

Żądamy:

  • natychmiastowe skreślenie pkt 218 i 219a StGB. Kryminalizacja kobiet w ciąży i lekarzy musi wreszcie się skończyć.
  • więcej klinik i praktyk, w których można przeprowadzić aborcje.
  • pełnego pokrycia kosztów aborcji przez fundusze ubezpieczeń zdrowotnych.
  • aby aborcja stała się obowiązkową częścią szkolenia medycznego – żeby lekarze nie bedą mogli odmówić aborcji bez podania przyczyny.
  • bezpłatny dostęp do środków antykoncepcyjnych.

Wyjdż z nami na ulice 20. marca 2021 r.: wspólnie pokażemy fundamentalistom, że nie godzimy się na obecne warunki i razem walczymy o emancypację i wyzwolone spoleczeństwo.

(1) Junge World Artikel ,,Erfolge feiern, weiterkämpfen“